Sunday, November 22, 2009

Pentadbiran Sifar Rasuah

1) Hasil pelaksanaan polisi tender terbuka, Kerajaan Negeri memperolehi pendapatan sebanyak RM16.3 juta dari kawasan pembalakan seluas 1,000 hektar berbanding sebelum ini RM3 juta di kawasan yang sama.

2) Proses menyelesaikan masalah tanah di Kedah jauh lebih baik kerana ia hanya mengambil masa selama 30 hari sahaja berbanding di Negeri-negeri lain proses yang sama mengambil masa selama 140 hari.

3) Polisi mesra pelabur dan menolak konsep 'kos bawah meja' menyebabkan Kerajaan Negeri mendapat pertanyaan yang banyak dari para pelabur luar (luar Negara dan domestik) untuk melabur di Kedah.

4) Penyata kira-kira kewangan Negeri telah menunjukkan lebihan sebanyak RM28 juta selepas 6 bulan Kerajaan Pakatan Rakyat mengambil alih teraju pemerintahan.

5) Mengadakan kursus kemantapan integriti dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (INM) kepada semua ADUN dan ahli Parlimen seluruh Kedah.

6) Memberi kerjasama yang penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk menyiasat mana-mana anggota pentadbiran Negeri Kedah yang disyaki menerima rasuah.

Sumber : Galeri pameran, Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman

 "KEDAH SEJAHTERA"