Monday, April 2, 2012

Sokongan kepada As-Shatir

Sebuah laman facebook sokongan kepada As-Shatir telah diwujudkan sekumpulan aktivis, dan laman ini mengkritik kempen serangan sengit media yang menghujum keputusan Majlis Shura Ikhwan Muslimin(مجلس الشورى اخوان المسلمين) .

Laman facebook itu yang diberi julukan 'jurutera kebangkitan' sebagai gelaran kepada As-Shatir, sementara kumpulan yang lain pula memberikan nama julukan 'Erdogan Arab' yang menunjukkan tanda kejayaan Receip Tayyip Erdogan membawa kebangkitan Negaranya, Turki.

Laman facebook rasmi sokongan kepada As-Shatir
Mereka melahirkan kepercayaan terhadap As-Shatir bilamana beliau memenangi pilihanraya Presiden, beliau mampu membawa kebangkitan di Mesir serta mengeluarkan Mesir dari kegelinciran yang berlaku sekarang.

Menukil dari web berita PALTIMES, laman-laman facebook yang menyokong As-Shatir diwujudkan selepas beberapa minit Majlis Shura Ikhwan Muslimin dan Jawatankuasa Tertinggi Parti Hurriyah Wal-Adalah(حزب الحرية والعدالة) membuat keputusan pencalonan As-Shatir.

Tidak kurang dalam masa 21 jam, laman facebook rasmi sokongan kepada As-Shatir telah ditandakan 'like' oleh 50 ribu orang pengunjung dalam halaman itu. 

Sumber:
02/04/2012, web berita Paltimes.net