Tuesday, July 16, 2013

ELBARADEI HUBUNGI PERTUBUHAN YAHUDI UNTUK SOKONGAN RAMPASAN KUASA

Sebuah artikel yang ditulis oleh Franklin Lamb bertajuk - EGYPT AFTER THE COUP: IS OBAMA BACKING ELBARADEI? - sepertimana yang telah disiarkan oleh portal berita media SCOOP dari New Zealand pada 08 Julai 2013 memaparkan bagaimana meraih sokongan merampas kuasa.
Keratan artikel SCOOP
Berdasarkan sumber Amerika, wakil Dr.Muhammad ElBaradei (Naib Presiden sementara bagi hubungan luar antarabangsa) menghubungi Majlis Presiden Pertubuhan Yahudi Amerika yang mewakili 52 buah kumpulan Yahudi Amerika bagi memujuk mereka agar menyokong rampasan kuasa yang telah berlaku ke atas Presiden yang sah.

Demikian itu, wakil-wakil ElBaradei mengemukakan pujukannya kepada Rumah Putih demi mendapatkan sokongan Amerika, terutamanya:

Mematuhi semua elemen yang termaktub dalam Perjanjian Camp David.
> Mengambil pendirian keras menentang program nuklear Iran.
> Mengukuhkan kerjasama keamanan antara Mesir dan Israel.

Rujukan dan selanjutnya:
Media Scoop