Thursday, September 29, 2011

Makluman: Pertandingan Penulisan Ilmiah

Penulis dengan sukacitanya memetik satu makluman dari sebuah blog yang membuka peluang kepada semua mahasiswa-mahasiswi menyertai pertandingan penulisan ilmiah. Sedemikian itu, pada hemat penulis, pertandingan seumpama ini mempunyai potensi besar melahirkan jiwa-jiwa yang mengambil berat akan permasalahan dan tujahan isu ke atas umat Islam. Paling tidakpun, sekurang-kurangnya ia memberi galakan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk cuba menceburkan diri dalam penulisan.

Tuntasnya, persoalan ini sedang terpundak ke atas diri kita. Semoga pada mahasiswa dan mahasiswi yang berminat, mudahan dapat lahirkan kajian yang memberi manfaat kepada kita semua. Syarat-syarat dan tajuk berkenaan sila lihat dalam paparan iklan di bawah.

Tajuk-tajuk pertandingan yang amat menarik
Syarat-syarat pertandingan
Sumber: 25/09/2011, Blog Rasmi Manhal-PMRAM